70 mm sistemi EuroFutur Classic standard

EuroFutur Classic je 5-komorni sistem sa dubinom od 70 mm za proizvodnju plastičnih prozora i ulaznih vrata.Karakteristično svojstvo EuroFutur Classic u dizajnu sa ravnim krilom je jednostavan dizajn koji se podređuje fasadnom stilu bez ometanja i stoga se uklapa u zgrade starih vremena. EuroFutur Classic je takođe dostupan u verziji sa poluravnim krilom i jasnijim dizajnom i u širem okruženju, što odgovara modernom smislu stila. Ram posebno za renoviranje izbjegava komplikovane radove zatezanja i malterisanja. Stari drveni ram ostaje ugrađen.

 

Integracijom kosog ojačanja, proširuje se u 6-komornu konstrukciju sa izuzetno dobrim izolacionim svojstvima. EuroFutur Classic postiže vrijednost toplotne izolacije od Uf = 1,3 W / (m²K) u dizajnu sa ravnim krilom. Polu-krilna verzija sa niskim krilom ima dodatnu izolacionu komoru, tako da se ostvaruje toplotna izolacija od Uf = 1,2 W / (m²K). Realizacija niskoenergetskih kućnih standarda je moguća i sa povoljnim dvoslojnim staklima. 

EuroFutur Classic može prihvatiti staklo debljine do 39 mm u dizajnu s ravnim krilom, a staklo debljine do 47 mm u polu-krilnoj verziji.

Dizajnirajte oblik i boju sasvim individualno. Različite završne površine pružaju mnoge mogućnosti. Sistem je dostupan u bijeloj boji, u drvo dekoru, obične boje i metalnih boja - ili izvan folirano,a unutra bijele boje ili obostrano folirano.

Sistem se takođe smatra primjerom u ekološkom smislu:  Širom svijeta marka KOMMERLING je prvi značajan proizvođač profila koji pored recikliranog materijala u  prozorsku plastiku isključivo upotrebljava samo PVC bez olova sa "zelenim" stabilizatorima koji su na bazi kalcijuma i cinka. Ovo takođe daje korisnicima proizvoda KÖMMERLING sigurnost da djeluju ekološki prihvatljivo.

 

  • Ravan, moderan dizajn prozora s uskim profilnim pogledima - Uf vrijednost = 1,2 - 1,3 W / (m²K) ovisno o verziji.
  • Stabilan poprečni presjek profila sa izuzetnom statikom za dug životni vijek prozora.
  • Integracijom inovativnog zaštićenog modela ojačanja, proširuje se u 6- komornu konstrukciju s vrhunskim svojstvima toplotne zaštite.
  • Lako se čisti zbog robusnih i vremenski otpornih površina.
  • Stabilne vrijednosti zbog dugotrajnog i visokog kvaliteta.
  • Svi plastični profili proizvedeni su u osnovi materijala isključivo sa stabilizatorom bez olova na bazi kalcijuma / cinka.