70 mm sistemi EuroFutur Classic residential door AluClip inward and outward opening

Sistem ulazih vrata EuroFutur Classic AluClip, sa dubinom od 70 mm, nudi sve zahtjeve za visokokvalitetne sisteme ulaznih vrata.U ovom višekomornom sistemu, maksimalno dimenzionirano ojačanje "radi" u najboljem mogućem položaju u centru profila, izolovane su unutrašnje i spoljašnje izolacione komore protiv hladnoće i toplote.EuroFutur Classic ulazna vrata imaju visoku osnovnu sigurnost. Velika pravougaona ojačanja čine čvrst, zatvoreni okvir. Krilni uglovi su ojačani zavarenim ugaonim spojnicama koji su povezani sa ojačanjem. Oni apsorbuju sile savijanja i torzije - npr.  prilikom pokušaja provale -  i otpuštaju ih preko cijelog okretnog čeličnog okvira.Jaki dijelovi okova postavljeni su na sredini profila i čvrsto pričvršćeni za ojačanje. Oni čine potpunu jedinicu. Sa posebnim okovima, sigurnost se može dodatno povećati. Stakleni falc prilagođava sigurnost i izolacijsko ostakljenje, kao i paneli debljine 39 mm. 

 Ulazna vrata sa alu oblogom kombinuju prednosti oba materijala u jednoj komponenti. Izvana, alu obloga nudi gotovo neograničene mogućnosti dizajna boja, u unutrašnjosti, plastični profili garantuju nisko održavanje, stabilnost oblika i visoku funkcionalnu sigurnost. Poseban postupak uklipsavanja omogućava bezuvjetni spoj između PVC-a i aluminijuma . Ulazna vrata sa jednim ili više krila koja se otvaraju prema unutra mogu se napraviti sa osvjetljenjem odozgo ili bočnim dijelovima. Ulazna vrata možete individualno prema vašim idejama opremiti prečkama sa standardnim namjenskim ili ukrasnim staklom ili gotovom ispunom.

Sistem se takođe smatra primjerom u ekološkom smislu:  Širom svijeta marka KOMMERLING je prvi značajan proizvođač profila koji pored recikliranog materijala u  prozorsku plastiku isključivo upotrebljava PVC bez olova sa "zelenim" stabilizatorima koji su na bazi kalcijuma i cinka.To pruža korisniku KOMMERLING-proizvoda sigurnost, da postupa na ekološko prihvatljiv način.

 

  • Visoko izolacijski profil poprečnog presjeka sa dubinom od 70 mm, Uf prosječna vrijednost = 1,7 W / (m²K) sa ravnim dizajnom.
  • Maksimalno dimenzionirana ojačanja i zavarene ugaone spojnice za višu statiku.
  • Upotreba namjenskog stakla ili panela do 39 mm.
  • Visoka nepoprustivost na osnovu duplog dihtovanja prema termički odvojenom pragu bez prepreke.
  • Dodatna zaštita od padavina na osnovu Alu okapnice.
  • Maksimalna velićina krila: Jednokrilna ulazna vrata 1200 x 2400 mm, ulazna vrata sa štulpom 1000 x 2400 mm. 
  • Skoro svaka boja po vašem izboru moguća je kroz različite tehnike oplemenjivanja kao npr. eloksiranje i plastifikacija.

  • Svi PVC- profili su u osnovi materijala izrađeni isključivo od bezolovnih stabilizatora na bazi kalcijuma/cinka.