76 mm sistemi Kömmerling 76 residential door AluClip Zero inward opening

Ulazna vrata sa Alu oblogom kombiniraju u sebi prednost oba materijala u jednom elementu. Vani vam nudi Alu obloga gotovo neogranićene mogućnosti plastificiranja, a  sa unutrašnje strane vam PVC garantuje minimalne troškove njege, stabilnost oblika kao i visoku funkcionalnu sigurnost.

Uklipsavanje omogućava spoj između PVC-a i aluminija. Posebna varijanta ulaznih vrata je u potpunosti ravno dizajnirana i omogućava kao tehnički Highlight „plivajuću“ vezanost punjenja. Tako su ispupćenja kod termičkog opterećenja nemoguća. Novija varijanta AluClip Zero, proširuje spektar ugradnje sistema 76, posebno kod arhitektonsko sofisticiranih građevinskih projekata jasno i može precizno se uklapa tamo gdje optika aluminija poželjna kao i funkcionalna prednosti PVC proizvoda.

Sistem ulaznih vrata Kömmerling 76 AluClip Zero ispunjava sve uvjete  za ulazna vrata otvaranje unutra visokog kvaliteta. Petokomorni sistem sa visokim nivoem izolacije optimalno vas štiti od hladnoće i toplote. Sistem ulaznih vrata Kömmerling 76 predstavljaja ujedno visok nivo sigurnosti. Ojačanja velikih dimenzija tvore jednu čvrstu, zatvorenu cjelinu. Čoškovi krila su uz pomoć zavarivih ugaonih spojnica dodatno ojačane, koje su sa ojačanjem spojene. One blokiraju snage savijanja i torzije, npr. kod provale- i demontirati ga preko cijelog okretnog čeličnog okvira. Sa posebnim okovom možete sigurnos još više povećati.

Kao primjer je ovaj sistem i na ekološkom aspektu: Diljem svijeta je marka Kommerling prvi značajan proizvođač profila koji pored recikliranog materijala u  isključivo u prozorsku plastiku upotrebljava samo PVC bez olova sa "zelenim" stabilizatorima koji su na bazi kalcija i cinka. To pruža korisniku Kommerling-proizvoda sigurnost, da djeluje na ekološko prihvatljiv način.