88 mm sistemi KÖMMERLING 88plus residential door AluClip inward opening

Sistem ulaznih vrata KÖMMERLING 88plus AluClip ispunjava sve zahtjeve za sisteme visokog kvaliteta ulaznih vrata otvaranje unutra – uključujući savremenu dubinu od 88 mm. Kod ovog petokomornog sistema u izolaciju protiv hladnoće i toplote su ukljućene i vanjske i unutarnje komore profila. Ulazna vrata sistema 88plus također imaju visoku osnovnu sigurnost. Ojačanja visokih dimenzija formira čvrst i zatvoren prostor. Čoškovi krila su dodatno ojaćani zavarivim ugaonim spojnicama, koje su sa ojaćanjem snažno povezane. One odbijaju snage savijanja i torzije-  – npr. kod pokušaja provale – i odbacuje ga preko cijele dužine čeličnog okvira.

Sa posebnim okovom možete povećati sigurnost. Ulazna vrata sa Alu-oblogom kombinuju prednosti oba materijala u jednom elementu. Vani vam Alu- obloga nudi gotovo neograničene mogućnosti plastificiranja a sa unutranje strane vam PVC garantuje minimalne troškove održavanja, stabilnost oblika i visoku funkcionalnu sigurnost. Specijalni postupak uklipsavanja osigurava besprijekoran spoj između PVc-a i aluminija. Mogu se proizvoditi jednokrilna i dvokrilna ulazna vrata, unutarnje otvaranje sa nadsvjetlom ili osvjetljenom površinom sa strane.  Ulazna vrata možete individualno prema vašim idejama ukrašavati sa šprosnama, sa  standardnim funkcionalnim ili ukrasnim staklom ili panelima.

Sistem se takođe smatra primjerom u ekološkom smislu:  Širom svijeta marka KOMMERLING je prvi značajan proizvođač profila koji pored recikliranog materijala u  prozorsku plastiku isključivo upotrebljava samo PVC bez olova sa "zelenim" stabilizatorima koji su na bazi kalcijuma i cinka.   Pri upotrebi pjene se ispušta pogonski gas koji nije štetan po okoliš i pri recikliranju  pjena se bez problema može odvojiti od PVC-a. To pruža korisniku KOMMERLING-proizvoda sigurnost, da postupa na ekološko prihvatljiv način.

  • Ulazna vrata sa visokim stepenom izolacije sa 88 mm dubine, Uf -srednja vijednost= 1,2 W/(m²K).

  • 5-komorna konstrukcija sa maksimalno dimenzioniranom čeličnom armaturom i zavarivim ugaonim spojnicama za bolju statiku.
  • Tri nivoa dihtunga sa inovativnim falcnim dihtungom krila garntuje vam visoku žaštitu od padavina, optimalnu vjetronepropustivost i izvanredne vrijednosti toplotne izolacije.

  • Visoka otpornost na osnovu duple izolacije prema termički odvojenom pragu bez prepreka.
  • Upotreba funkcionalnog stakla ili panela ulaznih vrata od 22 do 54 mm.
  • Dodatna zaštita od padavina uz pomoć okapnice i Falzpad-Set-a.
  • Maksimalna velićina krila: Jednokrilna vrata- okretna 1200 x 2400 mm, Vrata sa štuplom 1000 x 2400 mm.
  • Skoro svaka boja moguća je po vašem izboru na osnovu razlićitih tehnika oplemenjenja kao npr. eloksaža i plastificiranje. 
  • Svi PVC- profili u osnovi materijala se proizvode iskljućivo od bezolovnih stabilizatora na bazi kalcijuma/cinka.