Nieuws Pers / Nieuws

Vooruitziende verantwoordelijkheid

Ondanks alle klimaattoppen halen de landen in de wereld de klimaatdoelstellingen niet. Moeten we wachten tot de politici het voor elkaar krijgen of moeten we zelf actie ondernemen?

Onze moderne ramen verminderen de hoeveelheid CO₂ die in de atmosfeer ontsnapt met ongeveer 850 miljoen kilogram - en voorkomen zo de vervuiling van bossen met een oppervlakte gelijk aan 90.000 voetbalvelden.

Klimaatbescherming: hightech ramen minimaliseren CO2
Ondanks alle klimaattoppen halen regeringen in de hele wereld de klimaatdoelstellingen niet. Moeten we wachten tot de politici het voor elkaar krijgen of moeten we zelf actie ondernemen? Stijgende temperaturen als gevolg van CO2-uitstoot zijn een van de grootste bedreigingen voor ons klimaat. De uitstoot van het klimaatschadelijke gas, dat ontstaat als gevolg van verbrandingsreacties bij de verbranding van fossiele brandstoffen, is in 2018 gestegen tot het recordniveau van 37,1 miljard ton. Ongeveer 40 % van onze olie- en gasreserves wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. U kunt dat veranderen. Onze moderne premium ramen zorgen voor een aanzienlijke vermindering van de energiebehoefte voor verwarming en een drastische vermindering van de hoeveelheid schadelijke broeikasgassen die in de lucht terechtkomen. Dit is een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen om ons klimaat te beschermen, omdat het schoner houden van de lucht de opwarming van de aarde vertraagt. Met andere woorden, u kunt veel meer doen om klimaatverandering te voorkomen dan u misschien had gedacht. Nieuwe ramen zijn de eerste en belangrijkste stap in thermische renovatieprojecten omdat ze de meest indrukwekkende onmiddellijke en meetbare resultaten opleveren.

Wij hebben aan de ene kant schone energie en aan de andere kant afvalbergen.  Wij willen holistische concepten ontwikkelen die deze disbalans opheffen.

Onze oplossing
Onze premium ramen zijn hoogtechnologische producten die aan de hoogste eisen inzake warmte-isolatie voldoen en daardoor de energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren. De ongeveer 15 miljoen raamkozijnen die jaarlijks van onze profielen worden gemaakt, leiden tot een vermindering van het stookolieverbruik met 300 miljoen liter. Ook de koolstofuitstoot is ongeveer 850 miljoen kilogram lager - waardoor de vervuiling van bossen met een oppervlakte gelijk aan 90.000 voetbalvelden wordt voorkomen. Onze ramen sparen ook natuurlijke hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen voor toekomstige generaties. Met onze moderne ramen bespaart u niet alleen op verwarmingskosten, u helpt ook de wereld een betere plek te maken. Een ander feit dat de duurzaamheid van moderne kunststof ramen ondersteunt, is dat 4% van de oliereserves in de wereld worden gebruikt voor de productie van kunststoffen, maar slechts 1% (een veertigduizendste) daarvan komt voor rekening van PVC-U dat wordt gebruikt om ramen te maken. Tenslotte heeft een PVC-U venster een theoretische levensduur van 50 jaar en kan het minstens zeven keer gerecycleerd worden.

Contact

profine Belux BVBA
Zone 3 Doornveld 110
BE-1731 Zellik
Tel +32 24 66-9960
Fax +32 24 66-7627

bereken routemet Google Maps