Trends & ontwikkelingen Duurzaamheid

Als het over 100% gerecycleerde ramen en deuren gaat, beschikt PVC over de beste papieren

Als het over 100% gerecycleerde ramen en deuren gaat, beschikt PVC over de beste papieren

«De kost om beschadigde ecosystemen te herstellen ligt tien keer hoger dan die om de natuur te beschermen.» Tim Kasten, Deputy Director UN Environnent

Historisch: pionier in dienst van het milieu
 

Kömmerling, het toonaangevende PVC schrijnwerkmerk van de Duitse profine Group, startte ca. 20 jaar geleden reeds met een eigen  ‘Greenline Maxim’  stelregel. Het gebruik van loodhoudende verstevigingen (stabilisatoren) in de PVC-U profielen werd definitief een halt toegeroepen. Ze werden vervangen door een milieuvriendelijke calcium/zink basis. Dit betekende concreet dat niet langer de ontginning en het gebruik van ruim 6500 ton lood/jaar (of 160 vrachtwagens) nodig werd.

 

Stappen die Kömmerling Duitsland en België reeds zetten

Stappen die Kömmerling Duitsland en België reeds zetten

Heden: recyclage, energiebesparing en milieubehoud

Vandaag de dag hanteert Kömmerling de filosofie van een gesloten kringloop voor  de productie van PVC-profielen voor schrijnwerk. Daartoe wordt gebruik gemaakt van gerecycleerd PVC-materiaal (granulaat). Daarbij slagen we erin om raamsystemen te produceren met een hoge thermische isolatie, wat voor de eindgebruiker minder verwarmingskosten en minder CO2-uitstoot betekent. Kömmerling levert bovendien producten af die minder (gerecycleerde) grondstoffen nodig hebben, en toch kunnen bogen op nog betere technische
eigenschappen. Alle raam- en deurprofielen die de Kömmerlingfabriek verlaten voldoen aan de eisen van een BEN-woning. Op de ongeveer 15 miljoen ramen die jaarlijks van de PVC-profielen gemaakt worden, besparen de eindgebruikers 300 miljoen liter stookolie. Zo wordt voorkomen dat jaarlijks 850 miljoen kilogram CO2 in de atmosfeer terechtkomt. Een grote klus minder voor bossen met een oppervlakte van 90.000 voetbalvelden.  4% van de oliereserves in de wereld worden gebruikt voor de productie van kunststoffen, maar nog slechts 1% (een veertigduizendste)  daarvan komt voor rekening van PVC-U, dat wordt gebruikt om ramen en deuren te maken.

«Afval is voedsel.» Michael Braungart en William McDonough, bedenkers Cradle to Cradle-filosofie

«Afval is voedsel.»
Michael Braungart en William McDonough, bedenkers Cradle to Cradle-filosofie

ReFrame-profielen: dat is pas echt Cradle to Cradle

Het Cradle to Cradle-principe betekent dat elke grondstof en elk materiaal dat voor een product gebruikt wordt ook weer moet kunnen worden hergebruikt. Wat C2C nog een extra dimensie geeft is het feit dat de grondstof geen waarde mag verliezen bij het hergebruik. Het gaat hierbij dus om ‘upcycling’ (iets nog beter of minstens zo goed maken) in plaats van ‘downcycling’ (iets een tweede leven geven met een ándere toepassing).

De Kömmerling ReFrame PVC raam- en deurprofielen zijn een prachtig voorbeeld van ‘upcycling’. Voor de productie ervan gebruiken we minder grondstof, die 100% uit gerecycleerd PVC-granulaat bestaat. Voor elke kilogram gerecycleerd PVC die we hergebruiken besparen we twee kilogram CO2. De ReFrame profielen bezitten minstens dezelfde kwaliteit en technische eigenschappen (zoals thermische isolatiewaarden) als klassieke niet gerecycleerde profielen. 

De PVC raam- en deurprofielen voldoen aan en overtreffen de functionele marktvereisten van raamconstructiebedrijven, architecten, ontwikkelaars en indgebruikers.

Een Kömmerling PVC-raam heeft een gemiddelde levensduur van 50 jaar en kan minstens 8 keer gerecycleerd worden. Deze staat borg voor een levenscyclus van meer dan 400 jaar of 12 generaties lang.

Een Kömmerling PVC-raam heeft een gemiddelde levensduur van 50 jaar en kan minstens 8 keer gerecycleerd worden. Deze staat borg voor een levenscyclus van meer dan 400 jaar of 12 generaties lang.

ReFrame: daar worden andere schrijnwerkmaterialen jaloers van

ReFrame is, zoals de naam zelf zegt, het concept van de Kömmerling raam- en deurprofielen die bestaan uit 100% gerecycleerd PVC-materiaal, van uitzonderlijke kwaliteit zijn en over een hoge energie-efficiëntie beschikken. Het gerecycleerde PVC-materiaal is afkomstig van o.a. 
• productieresten
• profielen van ingezamelde oude ramen
die verwerkt worden tot PVC-granulaat als grondstof voor nieuwe raam- en deurprofielen. 

ReFrame staat synoniem voor een echte, gesloten materiaalkringloop of circulaire economie. We wenden geen nieuwe natuurlijke fossiele grondstoffen aan om deze te sparen voor toekomstige generaties. Elke gerecycleerde gram PVC-U bespaart op minerale olie en energie.

Oude PVC recycleren houdt bovendien de lucht zuiver: het gebruik van gerecycleerde PVC-pellets in de productie van nieuwe raam- en deurprofielen vermindert de uitstoot van broeikasgassen met 90%. 

De ReFrame-raamprofielen voldoen aan de hoogste isolatiewaarden, kunnen aangepast worden aan elke stijl van de woning, zijn antibacterieel, kras- en weerbestendig, beschermd tegen UV- en infraroodstraling en houden het binnenklimaat in perfecte balans.

Dit project ‘Langebruggestraat’ in Evergem wordt momenteel gebouwd met ReFrame raamen deurprofielen

ReFrame (be)staat als een huis

The proof of the pudding is in the eating. Welke ander schrijnwerkmateriaal dan PVC kan concrete gerealiseerde projecten naar voor schuiven, die gebruik maken van 100% gerecycleerd materiaal? Kömmerling ReFrame in elk geval wel:
• 2020: eerste bouwproject met ReFrame PVCraamprofielen in Amsterdam
• 2021: twee projecten met ReFrame opgestart in Mönchengladbach
• Heden: eerste Belgische ReFrame project opgestart 

ReFrame ontving in haar prille bestaan reeds twee awards:
• Rethink Award*, uitgereikt op 23 juni 2021 in Nederland: winnaar uit 42 inzendingen in de categorie Recycling.
• WFK Award 2021, uitgereikt op het tweede Weense Raamcongres** in de categorie Duurzaamheid

Welk belang heeft dit voor de eindgebruiker? 

Met een eigentijds Kömmerling kunststofraam levert de eindgebruiker door recycling een belangrijke bijdrage aan het behoud van waardevolle grondstoffen voor onze toekomstige generaties. Oude PVC-U-ramen kunnen acht keer worden gerecycleerd. Onze ingenieurs hebben ook het ontwerp en de technologie van onze  raamprofielen geoptimaliseerd om de warmte-isolatie te optimaliseren, daarbij gebruikmakend van minder materiaal. Met andere woorden, een nieuw PVCU-
raam zorgt ervoor dat er minder CO2 vrijkomt in de atmosfeer en het vermindert ook de belasting van het milieu op verschillende manieren: minder afval, minder schadelijke broeikasgassen en minder nieuw PVC-U. Kunststof is bovendien budgetvriendelijker dan andere schrijnwerkmaterialen. En de eindgebruiker geniet van meer comfort, meer veiligheid en een zeer duurzaam product, want in theorie heeft kunststofschrijnwerk een levensduur van minimaal 50 jaar.