Trends & ontwikkelingen Passief huis

Passiefhuisramen. Om aan de strengste warmte-isolatie-eisen te voldoen.

Passiefhuisramen. Om aan de strengste warmte-isolatie-eisen te voldoen.

Het belang van energiebesparende ontwerpen neemt toe. Vandaag de dag wordt het passiefhuis objectief als de meest energie-efficiënte manier van bouwen beschouwd. Op jaarbasis verbruikt het niet meer dan 15 kWh verwarmingsenergie per vierkante meter woonoppervlak, wat overeenstemt met 1,5 liter stookolie. Het verbruikt met andere woorden 90% minder verwarmingsenergie dan een traditioneel bestaand gebouw en 75% minder dan een doorsnee nieuwbouw.

Deze hoge energie-efficiëntie wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van het verfijnde meerkamerontwerp van de ramen, de luchtdichte constructie, de driedubbele beglazing, de gecontroleerde ventilatie met warmterecuperatie en het passieve gebruik van zonnestraling – traditionele verwarming is niet langer nodig.

Door de regelmatige aanvoer van verse lucht op aangename temperaturen zorgt het passiefhuis voor een behaaglijk woonklimaat. Op de koop toe zijn er vrijwel geen grenzen, wat het bouwkundige ontwerp betreft. Hetzelfde geldt voor de ramen. In tegenstelling tot vroeger, toen het ontwerp van de ramen onderworpen was aan beperkingen en de zichtlijn van het profiel er log uitzag, zorgen de slimme ontwerpen van vandaag, met smalle profielen en een hoog percentage glasoppervlakken voor individuele ontwerpmogelijkheden en meer warmte-energiewinst.

“Passiefhuis” is een duidelijk omschreven norm met duidelijk omschreven grenswaarden. Fabrikanten moeten deze waarden voor de passiefhuisnorm controleren door hun producten te laten certificeren als "met passiefhuis compatibele componenten”. Toonaangevende certificeringsinstellingen voor passiefhuisramen zijn het Passivhaus-Institut Dr. Feist en het Institut für Fenstertechnik (ift) in Rosenheim. Wat zijn de verschillen tussen de certificaten van deze instituten? Wat hebben ze gemeen?

Het instituut Dr. Feist publiceerde zijn passiefhuisrichtlijn al in 1992. De ift-richtlijn WA-15/2 werd gepubliceerd in 2011. Beide instituten berekenen de warmte-isolatiewaarde voor het kozijn (Uf-waarde) overeenkomstig de eisen van DIN EN ISO 10077-2, maar met verschillende software. Het ift berekent deze waarde, maar meet ze bovendien met de warmtekast(hot box)methode, waarbij het raam tussen twee kamers wordt geplaatst die op een verschillende temperatuur worden gehouden. De zo gemeten waarde benadert de veldomstandigheden doorgaans beter dan de berekende waarde, waarbij noodzakelijkerwijs een veiligheidsmarge wordt gehanteerd. Dr. Feist betrekt heel het gebouw in de berekeningen van de warmte-isolatiewaarde, terwijl het ift alleen het raam zelf beschouwt.

Alles wel beschouwd telt echter het volgende: beide instituten stellen voor hun certificering van ramen en glasgevels een totale warmtedoorgangscoëfficiënt (totale Uw-waarde) van maximaal 0,8 voorop. Vandaar blijkt zowel uit het ene certificaat als uit het andere dat ramen geschikt zijn voor een passiefhuis. Beide certificaten zijn dus een betrouwbare bron van informatie voor raamfabrikanten, architecten en projectontwikkelaars.

Correct advies en een behoorlijke plaatsing van de ramen zijn voor de efficiëntie van een passiefhuis cruciaal. Contacteer dus de vakkundige ramenspecialist in uw buurt met al uw vragen over dit onderwerp.

Our products

Discover our product range.

To our product overview

Our media library

Here you will find current images and videos on all window themes.

To the Media library
Saving energy - with modern windows (English)
Energy saving – Why new windows pay off and why windows are so important in terms of energy costs.
Bekijk video