Trends & ontwikkelingen Geluidsisolatie

Nieuwe ramen. Voor een stiller en gezonder leven.

Nieuwe ramen. Voor een stiller en gezonder leven.

Wegen, industrie, spoorwegen, vliegtuigen: onze wereld wordt almaar lawaaieriger. Daarom is het ook zo belangrijk dat u dit lawaai uit uw persoonlijke leefruimte houdt. Het is bewezen dat lawaai de gezondheid schaadt, zelfs als u zich er niet langer bewust van bent. Het kan leiden tot hart- en vaatziekten, prikkelbaarheid en slechte concentratie. De eenheid die wordt gebruikt om geluidssterkte of geluidsdruk te meten wordt overigens decibel (dB) genoemd. Meer dan 30 % van de bevolking is tijdens zijn slaap permanent blootgesteld aan een geluidsniveau van meer dan 50 dB. Dat is twee en een halve maal de aanbevolen maximale waarde (20 dB) voor slaapkamers. Afdoende bescherming tegen geluidshinder geeft de levenskwaliteit daarom een duurzame boost.

Als u de geluidsisolatie bij u thuis wil verbeteren, moeten de ramen de hoogste prioriteit krijgen. Ze zijn verkrijgbaar in een reeks geluidsisolatieklassen die afhankelijk zijn van de omgeving en de geluidsniveaus. Ultramoderne raamtechnologie met zeer duurzame pvc profielen en speciale functionele beglazing zorgt voor afdoende geluidsisolatie die alledaags lawaai daar houdt waar het thuishoort: buiten.

Afdoende bescherming tegen geluidshinder begint met deskundig advies en wordt pas perfect als ze behoorlijk is geplaatst. Per slot van rekening kunt u alleen van echte rust en stilte genieten, wanneer de onderdelen correct en behoorlijk zijn geplaatst overeenkomstig de eisen van elk van de geluidsisolatieklassen. Door het gewicht van ramen met een hoge geluidsisolatiecoëfficiënt worden ook hoge eisen aan het kozijnontwerp gesteld. De statische eigenschappen, de stabiliteit en uitrukweerstand moeten juist zijn. De ramen en het metselwerk moeten bovendien mooi aaneensluitend en luchtdicht worden afgewerkt. Alleen dan kunnen geluidsisolatiemaatregelen succesvol zijn en in belangrijke mate bijdragen aan de bescherming van uw gezondheid.

Vertrouw voor uw geluidsisolatiemaatregelen alleen op professionals. Voor uitvoerig en kosteloos advies over bescherming tegen geluidshinder kunt u terecht bij uw ramenspecialist in de buurt.

Our products

Discover our product range.

To our product overview

Our media library

Here you will find current images and videos on all window themes.

To the Media library
Sound insulation - More peace and quiet within your own four walls (English)
What can you do against noise? How can the stress caused by noise be avoided? New windows help!
Bekijk video