Kontakt Dział Marketingu

profine Polska sp. z o.o., Polska

Adres pocztowy

profine Polska sp. z o.o.
ul. Strachowicka 40
PL-54-512 Wroclaw
Tel. +48 71 347 11 60-64
Fax +48 71 35471-62

Oblicz trasęz Google Maps

Twoja osoba kontaktowa

Magdalena Mikołajczyk
Specjalista ds. marketingu produktowego
Dział Marketingu

Tel. +48 601 733 700