Systemy żaluzji PVC-U roller shutter system Z38 – ideal for renovations

  • Zwiększona izolacja termiczna. 
  • Izolacja akustyczna. 
  • Ochorna przed włamaniami. 
  • Ochrona prywatności. 
  • Łatwa konserwacja. 
  • Oszczędność energii.