Systemy żaluzji PVC-U roller shutter system Z52 SIX – highest quality for renovations and new buildings

  • Izolacja akustyczna. 
  • Izolacja termiczna. 
  • Ochorna przed włamaniem. 
  • Łatwa konserwacja. 
  • Oszczędność energii.