Systemy żaluzji Grado – the boarded shutter system of PVC-U

  • Ochorna przed światłem słonecznym.
  • Ochrona termiczna. 
  • Zabezpieczenie przed włamaniem. 
  • Duża paleta kolorów. 
  • Warianty dla starych oraz nowoczensych budowli.