Systemy okien & drzwi System 70 mm

System 70 to nowoczesny system okienny. Niezaprzeczalnymi zaletami tego systemy są: znaczne oszczędności na kosztach ogrzewania, wysoka izolacyjność akustyczna, optymalne zabezpieczenie przed włamaniami oraz szerokie możliwości uszlachetnienia.

  • System okienny z uszczelką przylgową

    Double Seal

    Double seal systems are fitted with two sealing levels. The outer weather seal is inside the frame leg, the inner inside the sash leg.

  • Centre Seal

    Centre Seal

    In addition to the outer and inner weather seal, centre seal systems are also fitted with a third, centre sealing level. This contributes to enhanced thermal and sound insulation values.