Juridische kennisgeving & Privacy

Afdruk

profine Belux

Kömmerling
Doornveld 110 Box 3
1731 Zellik
info@profine-group.be

Gemachtigde vertegenwoordigers en Managing Directors:

Dr. Peter Mrosik (eigenaar en CEO)  
Marc Böttger (CFO)

Voorzitter van de Raad van Toezicht:

Walter Had

Hoofdkwartier:

Troisdorf

Registratie Hof:

Amtsgericht Siegburg

Responsible for contents as defined under § 7 of the German Telemedia Act TMG:

profine Belux

Gegevensbescherming

Deze site is eigendom van de Profine Group met maatschappelijke zetel in Troisdorf, Duitsland. De website is een originele creatie waarvan de inhoud beschermd wordt door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud wordt verstaan de op deze website gebruikte illustraties, geluiden, teksten, foto's, video's, afbeeldingen, animaties, gegevens, affiches, logo's, merken en andere elementen waaruit de site bestaat. Daarom kan hieronder niet begrepen worden dat het gebruik of de toegang tot de Website en/of tot haar diensten de gebruiker enig recht geven op de inhoud van deze site. Door deze site te bezoeken, gaat de bezoeker akkoord dat enkel een gebruik voor privé en persoonlijke doeleinden wordt verleend. Ieder ander gebruik is streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Elke inbreuk op dit verbod kunnen burgerrechtelijke of strafrechtelijke rechtsvorderingen met zich meebrengen die gelden in domeinen zoals namaak en/of schade berokkenen aan gedeponeerde merken en/of auteursrechten en/of andere bepalingen die van kracht zijn in het domein van intellectuele eigendomsrechten. Kopiëren, bewerkingen, wijzigingen, verspreiding van het geheel of van een gedeelte van de website, commercialiseren, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Voor alle informatie en aanvragen tot elektronische reproductie, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van de site. Wij vragen u duidelijk de context, de gewenste duur van de reproductie, de aard van de site en de wijze waarop u de site voorstelt te specificeren. Gelieve ook uw naam, de naam van uw organisatie of bedrijf, alsook uw contactgegevens inclusief uw e-mailadres mee te delen. Ieder ongeoorloofd gebruik van de gehele of een gedeelte van de website kan aanleiding geven tot vervolging conform de huidige wetgeving die van kracht is.

Elke gebruiker of bezoeker verbindt zich ertoe geen link te leggen vanaf enige andere website naar de website van profine met inbegrip van één van de secundaire pagina's, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de groep. Dit verbod geldt voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element (onder meer beelden, logo's, animaties, teksten, knoppen...) of een gedeelte van een element dat op één van onze webpagina's voorkomt, getoond wordt op één van de pagina's van een andere website, of waardoor de internetgebruiker vanaf deze andere website op welke manier ook doorverbonden wordt naar de website van de profine Group. De aanvraag tot toelating moet per mail verstuurd worden naar info@profine-group.be

Cookies