Kontakt Skontaktuj się z nami.

Profine Polska sp. z o.o. 
ul. Rakietowa 41
54-615 Wrocław
Polska

T: +48 717 123 500
biuro.polska@profine-group.com

www.profine.pl


NIP: 556-10-17-029, Regon: 091300056 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
numer KRS: 0000073535 
Wysokość kapitału zakładowego: 23 317 000,00 zł